Huur- & annuleringsvoorwaarden

Kano & Sup Amsterdam is onderdeel van Kanoschool.nl en wordt hierna genoemd als ‘verhuurder’.

HUURVOORWAARDEN

Gebruik materialen

Artikel 1:

De huurder wordt geacht het materiaal in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het materiaal in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal eveneens alle overige verwijtbare schade aan de materialen tijdens de huurperiode toegebracht of ontstaan door de huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan de verhuurder worden gedaan.

Artikel 3:

De verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde materialen na vermeend misbruik in te nemen.

 Artikel 4:

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de materialen daar deze door de verhuurder niet verzekerd is tegen diefstal. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 5:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen toegestaan aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Vaarverkeer & veiligheid

Artikel 6:

De huurder wordt geacht te kunnen zwemmen.

Artikel 7:

De huurder dient zich te houden aan de vaarregels, te weten rechts houden op het water en voorrang geven aan al het andere vaarverkeer. Daarnaast is het verboden te hangen of klimmen aan andere (woon)boten.

Huurperiode

Artikel 8:

Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Bij latere terugbezorging betaalt de huurder het tarief voor de extra tijd.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Wijzigingen

Wijzigingen van het aantal deelnemers kunnen tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het arrangement schriftelijk per mail (kano@kanoschool.nl) aan ons worden doorgegeven. Mochten eventuele mutaties van het aantal personen niet (tijdig) aan ons worden doorgegeven, dan zijn we genoodzaakt 100% van de prijs per persoon te berekenen.

Bij groepsboekingen geldt een minimaal aantal van 6 personen of een minimaal bedrag van 150 euro.

Annulering of verschuiven van boeking Annuleren of verschuiven van boekingen kan kosteloos tot 7 dagen van tevoren. Annulering en verschuiven dient altijd schriftelijk per mail (kano@kanoschool.nl) te worden doorgegeven.

Slechte weersomstandigheden Normaalgesproken gaan de activiteiten altijd door. Een spatje regen is niet erg als je toch het water op gaat.

Het weer in Nederland is onvoorspelbaar en weersvoorspellingen wijzigen vaak. Om deze reden kijkt de verhuurder 12-24 uur voor aanvang naar de weersverwachtingen en neemt contact op als het weer zeer slecht is (harde wind en/of permanente harde regen) en dus onveilig of niet geschikt om het water op te gaan. De verhuurder biedt u dit geval de mogelijkheid de boeking kosteloos te verschuiven naar een nader te bepalen datum in hetzelfde jaar.