Over ons

Rick Daman

Het instructeursteam staat onder leiding van ASI-gediplomeerd supinstructeur en veelvoudig Nederlands Kampioen kanovaren Rick Daman. Na een internationale kano-carrière leert hij nu anderen de kunst en het plezier van peddelsporten. Suppen is sinds 15 jaar bekend in Nederland en Rick is er vanaf het prille begin bij.

Rick heeft er lol in iedereen een leuke kano- of supervaring te verzorgen. Bovenal heeft hij door zijn ruim 45 jaar ervaring in watersporten alle kennis in huis om jou veilig en vaardig het water op te laten gaan.

GOED OM TE WETEN

Onze boekings- & huurvoorwaarden

Kan ik mijn reservering wijzigen?

Verschuiven van boekingen kan kosteloos tot 7 dagen van tevoren per mail via kano@kanoschool.nl.

Wijzigingen van het aantal deelnemers aan een groepsactiviteit kan tot 5 werkdagen vantevoren per mail via kano@kanoschool.nl aan ons worden doorgegeven. Mochten eventuele mutaties van het aantal personen niet (tijdig) aan ons worden doorgegeven, dan zijn we helaas genoodzaakt 100% van de prijs per persoon te berekenen.

Bij groepsboekingen blijft een minimaal aantal van 6 personen of een minimaal bedrag van 150 euro van kracht.

Kan ik mijn reservering annuleren?

Annuleren van boekingen kan kosteloos tot 7 dagen van tevoren per mail via kano@kanoschool.nl.

Gaat de activiteit door als het slecht weer is?

Normaalgesproken gaan de activiteiten altijd door. Een spatje regen is niet erg als je toch het water op gaat.

Het weer in Nederland is onvoorspelbaar en weersvoorspellingen wijzigen vaak. Om deze reden kijkt de verhuurder 12-24 uur voor aanvang naar de weersverwachtingen en neemt contact op als het weer zeer slecht is (harde wind en/of permanente harde regen) en dus onveilig of niet geschikt om het water op te gaan. De verhuurder biedt u dit geval de mogelijkheid de boeking kosteloos te verschuiven naar een nader te bepalen datum in hetzelfde jaar.

Wat zijn de huurvoorwaarden?

Kano & Sup Amsterdam is onderdeel van Kanoschool.nl en wordt hierna genoemd als ‘verhuurder’.

Gebruik materialen

Artikel 1:

De huurder wordt geacht het materiaal in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het materiaal in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal eveneens alle overige verwijtbare schade aan de materialen tijdens de huurperiode toegebracht of ontstaan door de huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan de verhuurder worden gedaan.

Artikel 3:

De verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde materialen na vermeend misbruik in te nemen.

 Artikel 4:

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de materialen daar deze door de verhuurder niet verzekerd is tegen diefstal. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 5:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen toegestaan aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Vaarverkeer & veiligheid

Artikel 6:

De huurder wordt geacht te kunnen zwemmen.

Artikel 7:

De huurder dient zich te houden aan de vaarregels, te weten rechts houden op het water en voorrang geven aan al het andere vaarverkeer. Daarnaast is het verboden te hangen of klimmen aan andere (woon)boten.

Huurperiode

Artikel 8:

Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Bij latere terugbezorging betaalt de huurder het tarief voor de extra tijd.